ติดต่อกลุ่มนิเทศฯ
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1

ที่ตั้ง : 99/7 ถนนสนามบิน ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000

โทรศัพท์ : 0 4381 1907

โทรสาร : 0 4381 2965, 0 4381 3290

อีเมล : ksn1@esdc.go.th