สำรวจข้อมูล
ผู้ที่มีความประสงค์นำรางวัลที่ได้รับในปีการศึกษา 2566
เข้าร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โล่รางวัล
งานวันครู ประจำปี 2567

กรณี "โล่รางวัล" ให้นำมาด้วย กรณี "เกียรติบัตร" ไม่ต้องนำมา จะใช้ปกสีชมพูของเขต

รายชื่อผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล ในกิจกรรมวันครู ประจำปี 2567

2567-01-08 สำรวจรางวัลวันครู (การตอบกลับ)

เฉพาะกลุ่มเครือข่ายฯ ใน อ.เมืองกาฬสินธุ์ และ อ.ร่องคำ
เนื่องจากกลุ่มเครือข่ายฯ อื่น จัดกิจกรรมภาคเช้าที่อำเภอ

* รางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 เป็นรางวัลระดับเขตพื้นที่การศึกษา ไม่ใช่ระดับจังหวัด *