อบรมวิทยากรแกนนำสะเต็มศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

โพสต์10 ก.ค. 2559 15:31โดยksn1 admin
8 - 10 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ดำเนินการอบรมปฎิบัติการการพัฒนาวิทยากรแกนนำสะเต็มศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS STEM Education Trainer) จัดขึ้นในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูที่จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 -3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เขตพื้นที่ละ 10 คน รวม 40 คน และ ร่วมกันวางแผนขยายผลการจัดการศึกษา สะเต็มศึกษาในจังหวัดกาฬสินธุ์  
Comments