อบรมสะเต็มศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์

โพสต์8 ก.ค. 2559 15:32โดยksn1 admin
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมมูลนิธิถาวรจิตตถาวโร-วงศ์มาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 นายสุวรรณ อรรคสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฎิบัติการการพัฒนาวิทยากรแกนนำสะเต็มศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ (KS STEM Education Trainer) จัดขึ้นในนามสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยครูที่จะทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต1 -3 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เขตพื้นที่ละ 10 คน รวม 40 คน
Comments