ศึกษานิเทศก์ย้ายมาใหม่

โพสต์3 ก.พ. 2560 15:09โดยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
สพป.กาฬสินธุ์ รับย้าย ศึกษานิเทศก์ จำนวน  3 คน คือ
นางณัฐกานต์ ปีแหล่
นางนิพพิทา กุลชิต
นางสุภัค ดอนกระสินธุ์

Comments