ประเมิน Best Practices โรงเรียนขนาดเล็ก

โพสต์8 ก.ค. 2559 15:44โดยksn1 admin
สพป.กส.1 ได้ประเมิน Best Practices ในโรงเรียนขนาดเล็ก มีโรงเรียนที่แจ้งขอรับการประเมิน 2 โรงเรียน คือ คำโพนทองราษฏร์นิยม และ เหล่าเขืองโนนเสียวฯ เพื่อคัดเลือก 1 โรงเรียน เข้าประเมินต่อในระดับประเทศ และ ระดับภูมิภาพ ในวันที่ 7-8 กรกฏามคม 2559 
Comments