ประชุม ก.ต.ป.น.

โพสต์29 มิ.ย. 2559 19:41โดยksn1 admin   [ อัปเดต 29 มิ.ย. 2559 19:42 ]
วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กลุ่มนิเทศ ฯ ประชุม คณะ กต.ปน. เกี่ยวกับ โรงเรียนประชารัฐ ลดเวลาเรียน สถานศึกษาพอเพียง ฯ ตลอดจน เสนอแผนเพื่อพิจารณา แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบัติการนิเทศการศึกษา กิจกรรมลานธรรมลานทอง  
Comments