ลงนามร่วมกับมข.

โพสต์4 ก.ค. 2559 15:21โดยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
พิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาครู ตามโครงการพัฒนาการคิดขั้นสูงทางคณิตศาสตร์ ระหว่างประเทศไทยโดย สพฐ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา และสถาบันพัฒนาครู ประเทศญี่ปุ่น โดยมีศึกษานิเทศก์ ได้แก่ นางกชพร ตุณสุวรรณ แางนุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย และ รอง ผอ.สพป.กส.1 นายสุภาพ ถิตย์สมบูรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยาน 
Comments