ดาวน์โหลดแผนการสอน 5 กลุ่มสาระหลัก

โพสต์5 พ.ย. 2559 20:08โดยksn1 admin   [ อัปเดต 5 พ.ย. 2559 20:15 ]
 
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ดำเนินการ วิจัยและพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ ที่มีการออกแบบ และบูรณาการสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  และการออกข้อสอบในระดับชาติ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  อยู่ในระหว่าง ทดลองภาคสนาม 
ผู้สนใจดาวน์โหลด ได้ 

Comments