ดาวน์โหลดคู่มือ 3 โมเดล ศธจ.กาฬสินธุ์

โพสต์30 ม.ค. 2560 03:57โดยดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย   [ อัปเดต 3 ก.พ. 2560 15:10 ]

คู่มือนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBMkV3bHlhMGZhNWs/view?usp=sharing

มาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมแพรวาโมเดล  
https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBWHVWX3pobWNJZ2c/view?usp=sharing

คู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยนวัตกรรมโปงลางโมเดล 
https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBbVhGRy10X0NUdjg/view?usp=sharing

Comments