จัดตั้งชมรมครูมอนเตสซอรี่โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

โพสต์13 ก.ค. 2559 15:02โดยksn1 admin
learning community (เครื่องมือระบบสนับสนุน ศตวรรษที่ 21 ) การรวม ตัวของกลุ่มครูที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกัน วันที่ 13 กค.59 ครูผู้สอนปฐมวัย โรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ มีมติ จัดตั้งชมรม ครูมอนเตสซอรีโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ หลักๆ คือ ช่วยเหลือการทำงาน และ การจัดการเรียนการสอน ตามแนวคิดมอนเตสฯ ทั้ง สามเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีคุณครูอารีย์ โพธิราช ครูปฐมวัย บ้านดอนสนวน เป็นประธานชมรม คนแรก โดย ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบปฐมวัย และ โรงเรียนขนาดเล็กให้ การสนับสนุน 


Comments