ข่าวกิจกรรมกลุ่มนิเทศ

 • ผลสัมฤทธิ์ ป.6 และ ม.3 ปีการศึึกษา 2560 ดาวน์โหลดผลสัมฤธิ์ สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 
  ส่ง 3 เม.ย. 2560 15:46 โดย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
 • ดาวน์โหลดเอกสารสรุป การประชุมสัมมนา ผอ.กลุ่มนิเทศ ภาคอีสาน สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือแนวทางการขับเคลื่อนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ (PLC) วันที่ 20 มีนาคม 2560 1. เอกสารสรุปการขับเคลื่อน (สพป.กส.1)2. เอกสารประกอบการประชุม (สพป.กส.1)3. ไฟลน์นำเสนอ (ศน.ทวีศักดิ์)4. ไฟล์นำเสนอ 2 (ศน.นุชรัตน์)
  ส่ง 21 มี.ค. 2560 14:45 โดย ksn1 admin
 • ขับเคลื่อนโรงเรียนศตวรรษที่ 21 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 ขับเคลื่่อนโรงเรียนในศตวรรษที่ 21 ที่จะจัดการเรียนรู้การสอน ที่มีการบูรณาการในรายวิชาต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โรงเรียนต้นแบบ คือ หนองพอกวิทยายน ดงพยุงสงเคราะห์ และ บึงสว่างวิทยาคม การพัฒนาบุคลากร เพื่อให้เกิดความรู้ ที่พอเพียงกับการปรับเปลี่ยน ดำเนินการในวันที่ 1-2 มีนาคม 2560 ณ สวนดอนธรรม และ 4-5 มีนาคม 2560 ณ โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 
  ส่ง 6 มี.ค. 2560 16:21 โดย ksn1 admin
 • ศึกษานิเทศก์ย้ายมาใหม่ สพป.กาฬสินธุ์ รับย้าย ศึกษานิเทศก์ จำนวน  3 คน คือนางณัฐกานต์ ปีแหล่นางนิพพิทา กุลชิตนางสุภัค ดอนกระสินธุ์
  ส่ง 3 ก.พ. 2560 15:09 โดย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
 • ดาวน์โหลดคู่มือ 3 โมเดล ศธจ.กาฬสินธุ์ คู่มือนิเทศ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาhttps://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBMkV3bHlhMGZhNWs/view?usp=sharingมาตรการขับเคลื่อนนวัตกรรมแพรวาโมเดล  https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBWHVWX3pobWNJZ2c/view?usp=sharingคู่มือการยกระดับผลสัมฤทธิ์ด้วยนวัตกรรมโปงลางโมเดล https://drive.google.com/file/d/0B7ruDaUGdBWBbVhGRy10X0NUdjg/view?usp=sharing
  ส่ง 3 ก.พ. 2560 15:10 โดย ดร.นุชรัตน์ ประสิทธิศิลป์ชัย
แสดงบทความ 1 - 5 จาก 18 รายการ ดูเพิ่มเติม »