การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:50โดยksn1 admin
สพฐ.ดำเนินการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 28 - 15 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จ.ปทุมธานี 


Comments