ข่าวราชการ


แนวปฏิบัติและขั้นตอนการคัดเลือกครูดีเด่น STEM Education ประเทศไทย

โพสต์7 ก.ค. 2559 17:29โดยนางสาวจิตรลดา ศรีสมบัติ   [ อัปเดต 8 ก.ค. 2559 15:25 โดย ksn1 admin ]

เอกสารแนวปฏิบัติและขั้นตอนการคัดเลือกครูดีเด่น  STEM Education ประเทศไทย  ระดับจังหวัด

แจ้งการประเมินมาตรฐานห้องสมุด 59

โพสต์4 ก.ค. 2559 23:46โดยksn1 admin

คณะประเมินห้องสมุด ชุดที่ 1 แจ้งการประเมินมาตรฐานห้องสมุด ปี 2559 ดังนี้ 

คัดเลือก 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์

โพสต์30 มิ.ย. 2559 15:19โดยksn1 admin   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2559 23:44 ]

คัดเลือก 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ ณ โรงแรมริมปาวกาฬสินธุ์
วันที่ 9 กรกฏาคม 2559 

การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา

โพสต์28 มิ.ย. 2559 20:50โดยksn1 admin

สพฐ.ดำเนินการอบรม เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะศึกษานิเทศก์ หลักสูตร การพัฒนาทักษะการใช้ ICT เพื่อการนิเทศการศึกษา ในระหว่างวันที่ 28 - 15 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้น จ.ปทุมธานี 


1-4 of 4